Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Bent u een (potentiële) klant van BE-LED, dan gebruiken wij uw gegevens voor:

 • • Het verlenen van toegang tot de website;
 • • Het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • • Het afhandelen van bestellingen, opdrachten;
 • • Het factureren van uw bestellingen, opdrachten;
 • • Het versturen van e-mails en nieuwsbrieven;
 • • Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • • Het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen;
 • • Het maken van een offerte en het versturen hiervan.

Contactformulier en e-mails BE-LED

Indien u vragen heeft over BE-LED of de door ons aangeboden diensten of producten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt onder andere contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Raadpleeg onze website www.beledpro.com voor onze contactgegevens. Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard in een CRM systeem, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

BE-LED kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • • Uw NAW-gegevens
 • • Uw telefoonnummer
 • • Uw e-mailadres
 • • Uw IP-adres
 • • Betaalgegevens
 • • Informatie voor het opbouwen van contacthistorie ivm CRM

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten of diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office, en de bijbehorende externe opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Websites van derden (partners)

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Bent u klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

Cookies door BE-LED

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op u computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website www.beledpro.com worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

 • • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
 • • CRM-systeem
 • • Facebook - (t.b.v. het sharen en liken van content)
 • • Instagram - (t.b.v. het sharen en liken van content)
 • • LinkedIn - (t.b.v. het sharen en liken van content)
 • • Twitter - (t.b.v. het sharen en liken van content)
 • • YouTube - (t.b.v. het sharen en liken van content)

Toestemming

Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Beveiliging

BE-LED neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BE-LED maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BE-LED verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BE-LED op via contact@beledpro.nl. www.beledpro.com is een website van BE-LED B.V.

BE-LED B.V. is als volgt te bereiken:

Adres: Florijnstraat 31, 2988 CL, Ridderkerk

Telefoon: +31(0)10 3031207

E-mailadres: contact@beledpro.nl